1 » Regulamin konkursu "Największe koksy"2

Opinie o produktach

Kontakt

  • HBC Wear
    ul. Północna 213 A
    20-818 Lublin
    NIP: 713-116-09-89
  • E-mail:sklep@hbcwear.pl
  • Telefon537 788 899
  • Godziny działania sklepuJesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Na wiadomości wysłane w innym czasie, postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Regulamin konkursu "Największe koksy"

§ 1 Wstęp

1. Warunki uczestnictwa w konkursie określa niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Produkcji Telewizyjnej i Reklamowej "Big-Art" Tomasz Okoń z siedzibą w Świdniku (dalej Organizator).
3. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptują, a także oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych  w zakresie wskazanym w § 5.
4. Konkurs jest przeprowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Fundatorem nagrody jest Agencja Produkcji Telewizyjnej i Reklamowej "Big-Art" Tomasz Okoń
6. Konkurs jest przeprowadzany na stronie https://web.facebook.com/historiabezcenzury/ i trwa od chwili ukazania się posta konkursowego na w/w stronie do dnia 01 października 2018 roku do godziny 14:59.

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca profil na portalu społecznościowym Facebook i mieszkająca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§ 3. Warunki udziału

1. Uczestnik Konkursu, który chce ubiegać się o nagrodę, musi wykonać zadanie konkursowe. Zadanie polega na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe: "Kto według Ciebie jest największym "koksem" w historii i dlaczego?"
2. Odpowiedzi należy udzielać w komentarzach pod postem konkursowym opublikowanym na stronie:  https://web.facebook.com/historiabezcenzury/, od chwili jego opublikowania do 01 października 2018 r. do godziny 14:59.
3. Każdy uczestnik Konkursu może pod postem wpisać dowolną liczbę komentarzy.
4. Nagrodę otrzymuje autor komentarza, który zostanie najwyżej oceniony przez internautów.
5. Za komentarz najwyżej oceniony przez internautów uznany zostanie ten, który 01 października 208 r. o godzinie 15:00 będzie miał największą liczbę polubień (ikonki 'lubię to', 'super', 'wow').
6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa jury złożone z przedstawicieli Organizatora.
7. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej poprzez wysłanie do nich prywatnej wiadomości na portalu facebook.com, zawierającej jednocześnie prośbę o podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu do wysyłki nagrody, a także określenia rozmiaru oraz wzoru koszulki z oferty sklepu https://hbcwear.pl/, którą chciałby otrzymać.
8. Niezależnie od ust. 7 Organizator może również wskazać Zwycięzcę poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza zawierającego imię (imiona) i nazwisko Zwycięzcy.
9. Komentarze zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe albo nie będące odpowiedzią na pytanie konkursowe, mogą zostać przez Organizatora zdyskwalifikowane bez przesyłania informacji do Uczestnika.

§ 4. Nagrody

1. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci koszulki z oferty sklepu internetowego https://hbcwear.pl/.
2. Zwycięzca samodzielnie zdecyduje, która koszulka z oferty sklepu otrzyma jako nagrodę.
3. Nagrody nie można wymienić na inną nagrodę ani rekompensatę finansową.
4. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy w terminie 1 tygodnia od dnia podania przez niego danych do wysyłki.
5. Organizator informuje, że Nagroda może zostać wysłana jedynie na adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa niemożności doręczenia Zwycięzcy Nagrody z powodu podania przez niego nieprawidłowego adresu do doręczenia lub jego nieobecności pod wskazanym adresem. W takim przypadku nagroda ulega przepadkowi.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w tym Zwycięzcy, będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tzn. m.in. w celu: organizacji i przeprowadzenia Konkursu, poinformowania o wynikach Konkursu (także publicznie), wysyłki nagród oraz w celach archiwizacyjnych. 
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Organizator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
a) w przypadku Uczestników Konkursu: Imię (imiona) i nazwisko
b) w przypadku Zwycięzcy: imię (imiona), nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest ar. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli zgoda Uczestników Konkursu. 
5. W związku  ust. 4 powyżej każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.
6. Wyrażenie przez Uczestników Konkursu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Podanie przez Zwycięzców dodatkowych danych osobowych (numeru telefonu i adresu do doręczeń) jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania nagród. 
7. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym paragrafie.   
8. Organizator stosuje środku techniczne i organizacyjne zapewniające należytą i adekwatną do zagrożeń ochronę danych osobowych. Organizator w szczególności stosuje środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, jak też prawo do ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.  W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem.
10. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. 
11. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
12. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych przez Uczestników Konkursu komentarzy. 
2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe dane bądź odmówią ich podania, zostaną zdyskwalifikowani. 
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. 
4. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zwalniają serwis  Facebook  z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia związane z Konkursem. 
5. W związku z faktem, że Konkurs jest organizowany w serwisie Facebook, Uczestnicy Konkursu oświadczają, że znany jest im Regulamin tego serwisu oraz inne powiązane z tym Regulaminem dokumenty i zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nich warunków. Organizator Konkursu oświadcza, że jest upoważniony do zobowiązania Uczestników Konkursu do przestrzegania zawartych w nich warunków. Organizator Konkursu oświadcza, że jest upoważniony do zobowiązania Uczestników Konkursu do przestrzegania w/w warunków.

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl